Privacy PolicyStille Strijd is een kunstproject van het Power of Art House

Power of Art House
Entrepotdok 26
1018 AD Amsterdam
info@powerofarthouse.nl
www.power-of-art.nl

Power of Art House is een ANBI Stichting zonder winstoogmerk

IBAN number: NL16 TRIO 0198 1016 86 
K.v.K.: 62479989 

Privacybeleid Power of Art House

Power of Art House verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om.

Je kunt jouw gegevens op ieder moment opvragen of laten wijzigen door contact op te nemen via info@powerofarthouse.nl. Wanneer je niet langer op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten kun je dat hier ook melden.

Gegevensverwerking

Power of Art House draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Voor zover Power of Art House voor de administratie, de informatieverstrekking gebruik maakt van dienstverleners zijn het gebruik van de gegevens en de bescherming door deze partijen vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Je gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan andere derde partijen, tenzij Power of Art House wettelijk verplicht is tot het verstrekken van deze gegevens.

Gegevensverzameling via internet: Power of Art House verzamelt met haar websites persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, als je deelneemt aan een online-actie.

Cookies

Power of Art House gebruikt cookies; kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Power of Art House gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek aan de websites te monitoren. Ook kunnen, na instemming, marketing cookies geplaatst worden die het mogelijk maken om gepersonaliseerde advertenties te tonen op sites van derden.

Cookies kunnen op elk moment worden uitgeschakeld of gewist. Je kunt je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert. Op deze pagina worden alle cookies vermeld die voor deze website gebruikt worden.

Google Analytics

Power of Art House maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop je onze website bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. Power of Art House gebruikt deze gegevens om de website te verbeteren, om ’traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de website de meeste bezoekers heeft) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site in te schatten. Power of Art House gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Je kunt de “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” installeren om te voorkomen dat onze website informatie over jouw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.