Persbericht: Minister Crevits huldigt kunstwerk in om taboe op zelfdoding onder jongeren te doorbreken

25 maart 2024, Oostende

Op 25 maart is het kunstwerk Stille Strijd van de Nederlandse kunstenaar SAZZA ingehuldigd door Minister Crevits van Welzijn en Volksgezondheid op de Albert I – Promenade in Oostende. Een groot kleurrijk standbeeld van een in elkaar gedoken meisje staat symbool voor de innerlijke strijd die veel depressieve jongeren voeren. Het beeld is van verre zichtbaar door de grote afmeting van zo’n 2,5 meter hoog en de felle gele kleur. Zelfdoding is doodsoorzaak nummer één bij jongeren tussen 15 en 29 jaar. SAZZA wil met dit reizende kunstwerk de taboe rondom depressie en zelfdoding onder jongeren doorbreken en het gesprek op gang brengen. Het beeld zal tot en met 16 april in Oostende blijven staan en daarna voor maanden rondreizen door een aantal Belgische steden waaronder Antwerpen, Brugge, Leuven, Kortrijk, Hasselt etc. De definitieve route wordt binnenkort bekend gemaakt. 

Inhuldiging
Op 25 maart om 18 uur is het kunstwerk officieel ingehuldigd door minister Crevits van Welzijn en Volksgezondheid. Ook Burgemeester Bart Tommelein en Schepen Natacha Waldmann waren bij deze lancering aanwezig en spraken hun zorgen uit over de huidige mentale gezondheid van jongeren.

De stad Oostende heeft het kunstwerk als eerste Belgische stad omarmd omdat in Oostende bijna 40% van de inwoners van 15 jaar en ouder recente psychische problemen heeft en 25% een reële kans op een psychische aandoening. Deze percentages liggen hoger dan in het Vlaams Gewest 2018 (resp. 30% en 15%). Meisjes tussen 15 en 24 jaar scoren het hoogst als het gaat om depressie en psychische klachten.*

Inhuldiging het Stille Strijd beeld van SAZZA in Oostende

Zelfdoding onder jongvolwassenen
Het Belgisch suïcidecijfer ligt 1,5 keer hoger dan het gemiddelde binnen de Europese Unie. Uit de Gezondheidsenquête (2018) kwam naar voren dat 20% van de jonge vrouwen (15-24 jaar) en 11% van de jonge mannen (15-24 jaar) ooit al ernstig aan suïcide dacht in de loop van hun leven.

Stille Strijd kunstproject van Nederland naar België
Het kunstproject werd in juli 2023 gelanceerd in Amsterdam en kreeg direct veel aandacht van zowel landelijke media, als van het publiek op sociale media. Het kunstwerk reist sindsdien door heel Nederland en is inmiddels een waar gedenkteken geworden voor nabestaanden van suïcide. Het beeld ligt vol met bloemen, foto’s, kaarsen en knuffels die allemaal meereizen met het beeld. Een Belgische nabestaande zag het beeld in Maastricht en was meteen vastbesloten om het kunstproject ook naar België te halen. En met succes. Mede dankzij een aanzienlijke gift van een Vlaamse weldoener kon speciaal voor België een nieuw kunstwerk gemaakt worden. 

Twee standbeelden, één boodschap
Het Nederlandse beeld is een jongen, het Belgische beeld is een meisje. Beide beelden dragen een knalgele hoodie. De gele kleur staat symbool voor de vrolijkheid die veel depressieve jongeren naar buiten uitstralen, terwijl het mentaal niet goed met ze gaat. Daarnaast is geel de kleur van hoop. “Het is belangrijk dat jongeren zich ervan bewust zijn dat praten over je mentale problemen de eerste stap naar hulp is. Waakzaam zijn en het gesprek aangaan kan het leven van een jongeren redden”, aldus SAZZA.

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein tijdens de inhuldiging van het Stille Strijd beeld van SAZZA
Nederlandse Stille Strijd kunstwerk van SAZZA op het Museumplein te Amsterdam ©Aatjan Renders

——- EINDE PERSBERICHT ——-

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)

Voorwaarde voor het gebruik van beeldmateriaal: Vermelding naam fotograaf (staat in bestandsnaam) + bijschrift 
‘Stille Strijd is een kunstwerk van SAZZA (Power of Art House)’

Contact

1 – Wees spaarzaam met details en vermijd maximaal het vermelden, beschrijven en afbeelden van zelfmoordmethodes, -locaties en afscheidsberichten. 
2 – Zorg voor een correcte duiding wanneer je over zelfmoordcijfers of over aanleidingen voor zelfmoord bericht. Vermijd dramatisering en simplificering. 
3 – Bij zelfmoord van niet-publieke personen: weeg af of dit nieuws opweegt tegen de imitatierisico’s. 
4 – Wees extra voorzichtig bij de zelfmoord van beroemdheden: geef geen details en romantiseer de zelfmoord niet. Vermijd onnodige herhaling.
5 – Stel respect voor de privacy en het welzijn van nabestaanden voorop en volg de mediarichtlijnen ongeacht de informatie die je van hen krijgt. 
6 – Bied perspectief: heb aandacht voor preventie en verwijs naar hulpmogelijkheden. Vermeld dat mensen terecht kunnen op zelfmoord1813.be en bij de Zelfmoordlijn. Besteed ook aandacht aan preventiemogelijkheden en hoopgevende getuigenissen.